Non-profit-fotografi

Har din non-profit-organisation / forening et arrangement, som skal foto-dokumenteres? Skal I bruge et billede til en plakat, hjemmesiden, et medlemsblad, en brochure…?

Skriv eller ring og fortæl om projektet, så er der god mulighed for at I får en gratis fotograf til opgaven. Det eneste krav er som udgangspunkt, at det skal være non-profit, og eventuelt overskud skal gå til godgørende formål.

Opgaverne kan f. eks. være velgørenhedskoncert, udstilling, indsamling, reception, osv.

Bemærk

  • Billederne leveres som udgangspunkt digitalt
  • Billederne må kun bruges indenfor non-profit-organisationens regi
  • Billederne må ikke videresælges
  • Headturn Images skal ved brug af billederne krediteres som minimum med navn, og gerne med links til denne hjemmeside (www.headturn.dk) og/eller Headturn Images’ Facebook-side (www.facebook.com/headturnimages)
  • Eventuelle udgifter til fotografens transport, forplejning, mv. sker på non-profit-organisationens regning
  • Går fotografen forgæves pga. manglende aflysning i rimelig tid (undtagen i tilfælde af force majeure), forkerte anvisninger, mv., forbeholdes retten til erstatning til denne i form af fuld timebetaling ifølge gældende takst samt dækning af eventuelle udgifter i forbindelse med transport og forberedelse
  • Headturn Images ejer alle rettigheder til billederne